O PROJEKCIE

Gmina Szczęśliwych Rodzin, jest edycją samorządową zeszłorocznego programu Polska Szczęśliwych Rodzin, realizowanego w ramach konkursu grantowego “Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Chcemy wzmocnić współpracę pomiędzy liderami środowisk prorodzinnych w Polsce, tym razem na poziomie gminnym.

Jesteśmy głęboko przekonani, że rodzina jest fundamentem całej naszej wspólnoty. Jest ważna - nie tylko dla każdego z nas indywidualnie, ale także w szerszym kontekście społecznym.


Dlatego w ramach spotkań w 8 gminach z 8 województw, spotkamy się z ekspertami z instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych, by wspólnie wypracowywać rozwiązania wzmacniające rodzinę i wspólnotę lokalną. Chcemy także podzielić się naszymi doświadczeniami oraz wynikami naszych badań przeprowadzonych wśród mieszkańców poszczególnych gmin.

W zeszłorocznej edycji, w trakcie 16 spotkań we wszystkich miastach wojewódzkich, wzięło udział łącznie 1 200 osób.


Robimy to po to, by Polska była krajem szczęśliwych rodzin!

Zobacz gminy, które są partnerami projektu

Jacek Sapa

Fundacja Narodowego Dnia Życia


Prezes Zarządu

CO ROBIMY?

Spotkania z liderami


spotykamy się z liderami organizacji prorodzinnych

w każdym województwie

Model współpracy


pracujemy w nowym modelu współpracy wszystkich instytucji

i organizacji działających

na rzecz rodziny

Model komunikacji


konsultujemy to jak mówić

o rodzinie we wszystkich aspektach jej funkcjonowania

Kampania społeczna


promujemy pozytywne wzorce rodziny w mediach

Kliknij tutaj, by dołączyć do grupy

Polska Szczęśliwych Rodzin

na Facebooku

AKTUALNOŚCI

FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ

Pozostańmy w kontakcie


zostaw nam swój e-mail

KIM JESTEŚMY?

KONTAKT


Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia. Inicjator i Koordynator Marszu dla Życia i Rodziny w 140 miastach w Polsce. Koordynator kampanii “Rodzina ma głos” w 40 miastach w Polsce.


Pomysłodawca Narodowego Kongresu Rodziny.


Jacek Sapa

W programie Polska Szczęśliwych Rodzin odpowiedzialny za koordynację.


Paweł Woliński

W programie Polska Szczęśliwych Rodzin odpowiedzialny za nadzór nad projektem od strony merytorycznej.


Jako członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+ w latach 2010-2016 odpowiedzialny za projekt samorządowych Kart Dużej Rodziny, a następnie członek zespołu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz współautor koncepcji ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.


Członek Międzynarodowej Rady Programowej Inicjatywy tato.Net. Dyrektor na Polskę międzynarodowej organizacji rzeczniczej CitizenGO.


Członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Żonaty, ojciec syna i trzech córek.


Menedżer, od 2009 roku zaangażowany w projekty społeczne na rzecz rodzin

i polityki rodzinnej.


Wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Mamy i Taty odpowiedzialny za przygotowanie

i realizację badań oraz kampanii społecznych o tematyce rodzinnej.


Fundacja Narodowego Dnia Życia

+48 609 313 316

Projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 560 000 zł


Całkowita wartość zadania: 560 000 zł